profile-bg

Transmisje VOD

 

European Florist Championship - Europa Cup 2022

Oglądaj Kup

100,00 PLN

 

Floristic show - Harmony of Latin America

 

Floristic show - The Future of Floristry

 

Floristic show - Polish Vibes

 

Floristic show - Time Transition in Floristry

Oglądaj Kup

100,00 PLN

 

GRAND FINAL

Oglądaj Kup

100,00 PLN